18 oktober
SOOSFEST
8 november
30+/40+/50+/60+ SOOS
29 november
SINTERSOOS